» Túi mật sứ (vôi hóa thành túi mật – porcelain gallbladder Túi mật sứ (vôi hóa thành túi mật – porcelain gallbladder – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Túi mật sứ (vôi hóa thành túi mật – porcelain gallbladderTỷ lệ mắc ung thư túi mật (GBC) dao động từ 12 – 62% khi nhìn thấy túi mật sứ (PGB). Bạn đã bao giờ tự hỏi những con số này đến từ đâu? Đây là những con số trích dẫn từ hai nghiên cứu thực hiện vào năm 1959 và 1966. Những nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng nếu thấy túi mật như này cần cắt bỏ túi mật dự phòng.

Nghiên cứu số 1 (Towfigh et al. 2001)*

Những gì họ đã làm:

Đánh giá đặc điểm của bệnh nhân có PGB và nguy cơ GBC

Nghiên cứu hồi cứu của 10,741 bệnh nhân cắt túi mật

Các kết quả:

15 / 10,741 (0,14%) có PGB

88 / 10,741 (0,82%) có GBC

Không có ung thư biểu mô trong số bệnh nhân có PGB

Kết luận: Không có sự liên quan giữa PGB và GBC

Nghiên cứu số 2  (Stephen and Berger 2001)*

Những gì họ đã làm:

Có tương quan giữa vôi hóa túi mật và ung thư túi mật

Nghiên cứu hồi cứu 25.900 bệnh nhân cắt túi mật ở Bệnh viện Massachusetts

Các kết quả:

150 / 25,900 (0,58%) có GBC

44 / 25,900 (0,17%) có vôi hóa thành túi mật

17/44 (38,6%) có vôi hóa hoàn toàn túi mật

Không có GBC ở những trường hợp vôi hóa thành túi mật

27/44 (61,4%) có vôi hóa niêm mạc GB

Tỷ lệ GBC trong vôi hóa chọn lọc thành niêm mạc là 7% (OR 13.89)

Kết luận: Tỷ lệ GBC phụ thuộc vào mức độ vôi hóa; vôi hoá niêm mạc có chọn lọc có nguy cơ đáng kể ung thư túi mật

Nghiên cứu số 3  (Khan, Livingston, and Huerta 2011)*

Những gì họ đã làm:

Đánh giá nguy cơ GBC ở bệnh nhân PGB

Đã tiến hành phân tích hồi cứu 1200 trường hợp cắt túi mật

Các kết quả:

13/1200 (1,1%) bệnh nhân có PGB

Không có bệnh nhân nào PGB có bằng chứng về GBC

Kết luận:

PGB không liên quan đến GBC.

vôi hóa túi mật không liên quan gì đến ung thư túi mật

vôi hóa chọn lọc niêm mạc túi mật có 7% nguy cơ ung thư túi mật

Không phải tất cả các túi mật sứ đều cần phải được cắt bỏ túi mật dự phòng

Bibliography

Khan, Zarrish S, Edward H Livingston, and Sergio Huerta. 2011. Reassessing the need for prophylactic surgery in patients with porcelain gallbladder: case series and systematic review of the literature. Archives of surgery (Chicago, Ill. : 1960), no. 10. doi:10.1001/archsurg.2011.257. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22006872.

Stephen, A E, and D L Berger. 2001. Carcinoma in the porcelain gallbladder: a relationship revisited. Surgery, no. 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11391368.

Towfigh, S, D W McFadden, G R Cortina, J E Thompson, R K Tompkins, C Chandler, and O J Hines. 2001. Porcelain gallbladder is not associated with gallbladder carcinoma. The American surgeon, no. 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11206901.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn