» Trật khớp thái dương hàm: dùng xilanh cứu nó Trật khớp thái dương hàm: dùng xilanh cứu nó – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Trật khớp thái dương hàm: dùng xilanh cứu nóGorchynski J et al. The “syringe” technique: a hands-free approach for the reduction of acute nontraumatic temporomandibular dislocations in the emergency department. J Emerg Med. 2014;47(6):676-81. PMID: 25278137 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25278137

Bạn đặt 1 xilanh 5 hoặc 10cc vào giữa xương hàm, sau đó bạn tự dùng miệng di chuyển xilanh về phía sau (lăn xilanh dọc theo các xương hàm dưới). Trong nghiên cứu này tỉ lệ thành công 30/31 và 24 bệnh nhân không cần dùng đến 1 phút mà không cần dùng an thần.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn