» Sex giúp tống sỏi ra nhanh hơn Sex giúp tống sỏi ra nhanh hơn – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Sex giúp tống sỏi ra nhanh hơnDoluoglu OG, Demirbas A, Kilinc MF. Can Sexual Intercourse Be an Alternative Therapy for Distal Ureteral Stones? A Prospective, Randomized, Controlled Study. Urology. 86(1):19-24. 2015. PMID: 26142575

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26142575

Cho đến bây giờ, mọi người nên biết rằng tamsulosin không giúp gì cho bệnh nhân bị sỏi thận, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải từ bỏ bệnh nhân của mình. Chúng ta có thể làm gì đó để giúp đỡ họ? Trong nghiên cứu ngẫu nhiên, có kiểm soát này 75 bệnh nhân bị sỏi niệu quản 1/3 dưới được phân ngẫu nhiên vào 1) được yêu cầu quan hệ tình dục ít nhất 3-4 lần một tuần, 2) tamsulosin 0.4mg /ngày, hoặc 3) điều trị thông thường. Thời gian trung bình để tống sỏi ra là 10 ngày (95% CI 4,2-15,8 ngày) trong nhóm quan hệ tình dục, so với 16.6 (KTC 95% 8.1-25.1 ngày) với tamsulosin và 18 (KTC 95% 15.5-23.5 ngày) với chăm sóc bình thường (p = 0.0001). Tôi đoán sau khi nghe tin này, nhiều quý ông sẽ viện lí do này để đòi hỏi bạn đời của họ giúp họ tránh được nguy cơ sỏi thận hoặc biết đâu họ sẽ tìm bác sĩ xin chẩn đoán sỏi niệu quản đoạn xa để được động viên và khuyên nên sinh hoạt như này 

Sex is good


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn