» Muối ưu trương – phần 1 Muối ưu trương – phần 1 – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Muối ưu trương – phần 1Muối ưu trương

Tôi xem video không rõ việc sử dụng nước muối ưu trương 3%:

vì 1g Na = 17 mmol vì thế, 3% NaCl có nghĩa là 3 g trong 100ml hay 30 g trong 1000 ml (1 L)

= (30 * 17) mmol trong 1 L [từ 1 g NaCL = 17 mmol)

= 510 mmol / l ~ 500 mmol / 1000 ml (1 L) vì thế,

1 ml 3% NaCl = 500/1000 = 0,5 mmol ——- Phương trình 1

Na thiếu

= [Na mong muốn – Na đo được] * tổng lượng dịch cơ thể

= [Na mong muốn – Na đo được] * 50% *cân nặng cơ thể (BW)

Giờ tôi muốn tăng Na huyết thanh lên 1mmol/l

Hay  [Natri mong muốn – Na đo được] = 1 mmol / l]

vì thế,

[1 * 50% * cân nặng (BW)] mmol /l = lượng Na thiếu

Nhưng chúng ta biết từ phương trình 1, rằng 1ml chứa 0,5 mmol

vì thế,

0,5 mmol ——- 1 ml

(0.5 * BW) mmol ——– (BW) ml

Do đó, 1 ml / kg BW của dung dịch muối 3% sẽ làm tăng natri huyết thanh lên 1 mmol / l

Tuy nhiên, như được đề cập trong slide, mức độ tăng natri huyết thanh có thể cao hơn dự kiến. Điều này là do khi natri được thay thế, sự hấp thụ nước lại xảy ra Điều này kích thích sinh ADH dẫn đến tác dụng lợi tiểu hơn mong đợi

Alveolar-arterial Partial Pressure Oxygen Gradient (A-a O2 gradient)

P(A-a)O2 gradient = PAO2 – PaO2

PaO2 (áp suất riêng phần của O2 trong động mạch) – thu được từ khí máu động mạch.

PAO2 (áp suất riêng phần của O2 trong phế nang) – thu được từ các phương trình khí phế nang.

Phương trình khí phế nang:

PAO2 = PiO2 – (PaCO2 / R) (1)

PiO2 = FiO2 (Patm – PH2O) (2)

(1) & (2) => PA02 = ( FiO2 * (Patm – 47)) – (PaCO2 / 0.8)

 Trong đó: *PiO2 = áp suất riêng phần của O2 trong khí trung tâm

*FiO2 (nồng độ oxy trong hỗn hợp khí thở vào), FiO2 (ở nhiệt độ phòng) = 0.21

*PaCO2 áp suất riêng phần cua CO2 trong động mạch) – thu được từ khí máu động mạch.

* Patm = áp suất khí quyển (760 mmHg so với mực nước biển) = PN2 + PO2 + PCO2 +PH2O

*PH2O = áp suất hơi nước = 47 mmHg (ở 37o¬C)

*R = thương số hô hấp = VCO2 / VO2 = 0.8 (usual)

(tỉ lệ sản xuất CO2 để tiêu thụ O2.)

=> P(A-a) O2 = (FiO2%/100) * (Patm – 47 mmHg) – (PaCO2/0.8) – PaO2

Estimating A-a gradient:

Bình thường: P(A-a)O2 gradient = (Age+10) / 4

Tăng 10% FiO2 thì P(A-a) O¬2 tăng 5-7 mmHg

Một người trẻ không hút thuốc thì ít hơn 15 mmHg. Thông thường, các A-một gradient tăng theo tuổi.

 Đối với mỗi thập kỷ là một người đã sống,P( A-a) O2 gradient của họ dự kiến sẽ tăng thêm 1 mmHg.

Ứng dụng lâm sàng:

P(A-a)O2 được dùng để chẩn đoán tình trạng thiếu oxy. Trong số các nguyên nhân của tình trạng thiếu oxy chỉ có giảm thông khí và giảm FiO2 sẽ gây ra tình trạng thiếu oxy với một màu P(A-a)O2 bình thường

Ngoài ra no còn được sử dụng để phân biệt 2 nguyên nhân chính của giảm oxy máu:

1 – Giảm thông khí phế nang đơn độc gây ra giẩm oxi máu (bệnh thần kinh cơ, dùng thuốc quá liều, lồng ngực bệnh) nơi gradient là bình thường (cả PAO2 và PaO2 đều giảm).

-Giảm oxy máu với P(A-a) O2 bình thường đòi hỏi phải tăng thông khí và điều trị bằng dưỡng khí có thể bị chống chỉ định.

2 – Giảm Oxy máu do bất thuận thông khí-tưới máu, shunt phải-trái (ví dụ COPD, bệnh nhu mô phổi, bệnh mạch máu phổi, phù phổi…) nơi P(A-a) O2 tăng. -Giảm oxy máu với P(A-a)O2 tăng đòi hỏi phải điều trị bằng dưỡng khí.

P(A-a) O2 có thể sai nếu có áp suất CO2 phế nang cao,nó có thể tăng ở những người hút thuốc và no còn làm tăng quá trình lão hóa.

Công thức P(A-a)O2 phụ thuộc theo tuổi : P(A-a) O2= 2,5 + 0,21n (n=tuổi)

Chỉ số tối đa theo tuổi là: 

20 năm < 19 mm Hg

40 năm < 24 mm Hg

60 năm < 28 mm Hg

80 năm < 30 mm Hg

Áp suất riêng phần oxy chênh lệch giữa oxy phế nang – máu động mạch (A-a O2 gradient)

Nó có thể được sử dụng để chẩn đoán nguồn thiếu oxy máu

Ví dụ, trong trường hợp trên vùng cao hoặc giảm thân nhiệt, nhu mô phổi bình thường thì gradient A-a nằm trong giới hạn bình thường

Ngược lại, ở những người có bất thường khuếch tán khí, thông khí tưới máu không phù hợp, hoặc shunt phải sang trái, oxy không được chuyển từ phế nang vào máu làm tăng gradient A-a.

A-a gradient = PAO2 – PaO2

* PAO2 = PO2 phế nang  (tính từ phương trình khí phế nang)

* PaO2 = PO2 động mạch (đo bằng khí động mạch)

PAO2:

(PB – PH2O) * FiO2 – (PaCO2 / RQ)

Trong đó

PB = áp suất khí áp

PH2O = Áplực hơi nước, 47 mmHg

FiO2 = Nồng độ O2  trong hỗn hợp khí thở vào theo không khí trong phòng, 21% hoặc 0.21

PaCO2 có thể đo từ khí máu động mạch ABG. Trong trường hợp này, đối với người bình thường, giả sử 40 mmHg

RQ là tỷ số hô hấp, hoặc tỷ lệ trao đổi khí; Bình thường 0.8

PAO2 – PaO2

= [(760 – 47) * FiO2 – PaCO2 / 0,8] – PaO2

= [150 – PaCO2 / 0,8] – PaO2

* Chú thích:

Ở mực nước biển, trong không khí trong phòng, không khí ẩm thường khoảng 150 mmHg

Vì vậy, trong trường hợp này

PAO2 = 150 – 40 / 0,8 = 100 mmHg

PaO2

PaO2 có thể được tính toán từ ABG.

Sẽ có sự suy giảm PaO2 khi tuổi càng tăng có thể do sự gia tăng không phù hợp V/Q

Mối quan hệ / công thức để ước lượng PaO2 về tuổi tác được Sorbini và cộng sự đề xuất từ năm 1968.

PaO2 = 109 – 0,43 * tuổi (năm)

(Sorbini, L. A., V. Grass, E. Solinas, and G. Muiesan. 1968. Arterial oxygen tension in relation to age in healthy subjects. Respiration 25: 3-13)

Nói cách khác, Sorbini và cộng sự, thấy sự suy giảm với tuổi là 0,43 mm Hg / năm.

A-a gradient bình thường

A-a gradient bình thường nhỏ hơn 10 mmHg, nhưng có thể dao động từ 5-20 mmHg.

Thông thường, hiệu số A-a tăng theo tuổi.

1. A-a gradient bình thường nên nhỏ hơn (tuổi của bệnh nhân chia cho 4) + 4.

Ví dụ:

Tuổi: 36 tuổi

Hiệu số A-a nên là: 36/4 + 4 = 13

Chú thích:

A-a gradient luôn dương vì nếu âm, oxy sẽ không ra khỏi phổi qua màng mao mạch và thành mạch (Nhớ rằng oxy luôn đi từ nơi có áp suất cao tới nơi có áp suất thấp).

A-a gradient cũng có thể tăng trong trường hợp bình thường như do tuổi, béo phì, ăn chay, nằm ngửa và gắng sức

Nguyên nhân của thiếu oxy máu có tăng A-a gradient:

1. rối loạn khuếch tán

2. V / Q không phù hợp

3. có shunt

Nguyên nhân của thiếu oxy máu KHÔNG tăng A-a gradient:

1. Giảm thông khí phế nang

2. FiO2 thấp (FiO2 <21%)


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn