» Muối ưu trương có vai trò gì trong tăng áp lực nội sọ (icp) Muối ưu trương có vai trò gì trong tăng áp lực nội sọ (icp) – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Muối ưu trương có vai trò gì trong tăng áp lực nội sọ (icp)Trong bài trước tôi có nói, muối ưu trương dường như không có lợi ích gì về mặt tử vong, thậm chí là không hề làm giảm áp lực nội sọ ở bệnh nhân chấn thương sọ não.

Chúng ta thử vòng qua 1 vài nghiên cứu: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26988719

Tôi đã nghe đâu đó khuyến cáo dùng nước muối ưu trương thay mannitol điều trị tăng ICP. Tôi cảm thấy ấn tượng rằng nó đang trở thành một sự lựa chọn, nhưng chúng tôi thực hành dựa trên bằng chứng. Đây là một nghiên cứu phân tích gồm 11 nghiên cứu RCT gồm 1820 bệnh nhân chấn thương sọ não, so sánh dùng dung dịch muối ưu trương với mannitol. Dùng muối ưu trương không làm giảm áp lực nội sọ (khác biệt trung bình có ý nghĩa -0,39, KTC 95% -3,78-2,99). Và nó không cải thiện kết cục (RR 1,12, KTC 95% 0.92-1.36). Có những kết quả tương tự như mannitol có thể không phải là xấu, nhưng trong những nghiên cứu này, nước muối ưu trương khi so với đẳng trương hoặc muối nhược trương thấy không có gì tốt hơn, mặt khác kết quả nó tương tự mannitol nên có thể nó có vai trò gì đó trong chấn thương sọ não 

Điểm mấu chốt: Có lẽ chúng ta không nên hối hả thay đổi để dùng nước muối ưu trương trong chấn thương sọ não 

Đây là một thử nghiệm lâm sàng kéo dài của 34 bệnh nhân chấn thương sọ não cần theo dõi ICP. Họ so sánh dùng muối sinh lý và ringerlactat so với dùng NaCl 1,6%  vì một lý do nào đó nghiên cứu đã loại trừ tất cả bệnh nhân tử vong khỏi phân tích của họ mà không có bất kỳ lời giải thích nào, tôi nghĩ rằng những bệnh nhân này rất quan trọng trong các thử nghiệm chấn thương. Điểm mấu chốt là không có sự khác biệt giữa ICP hoặc CPP (áp suất tưới máu) giữa hai nhóm. Nhóm nước muối ưu trương có nhiều đợt tăng ICP cần can thiệp. Đây là nghiên cứu duy nhất sử dụng NaCl 1,6% 

Điểm mấu chốt: Không có bằng chứng khác biệt giữa hồi sức bằng NaCl 1,6% và lactate Ringer.

Đây là nghiên cứu ngẫu nhiên với 10 bệnh nhân có tăng ICP sau chấn thương sọ não, ICP tăng cao kháng điều trị. Họ so sánh dùng 1ml/kg dung dịch muối ưu trương 7,5% so với dùng mannitol 20%. 1 trong số 10 bệnh nhân trong nhóm dùng muối ưu trương tăng ICP liên tục so với 7/10 ở nhóm mannitol (p = 0,014). Về tỷ lệ tử vong và biến chứng thần kinh không khác biệt sau 90 ngày. Điểm yếu lớn nhất của nghiên cứu là những bệnh nhân này có điều trị bằng dẫn lưu dịch não tủy nên kết quả này chúng tôi không áp dụng được

Điểm mấu chốt: Nước muối ưu trương có vẻ tốt hơn so với mannitol trong xử trí ICP nhưng kết cục thì như nhau. Dù vậy, nghiên cứu này được đánh giá không có ý nghĩa 

Đây là nghiên cứu RCT mù đôi so sánh dùng một liều 250 ml dung dịch muối 7,5% hoặc lactat Ringer ở 229 bệnh nhân chấn thương sọ não. Không có sự khác biệt trong kết cục (tử vong, di chứng thần kinh) sau 6 tháng. Giống nghiên cứu của Bulger dưới đây, đây là một nghiên cứu được thực hiện tốt 

Điểm mấu chốt: Nước muối ưu trương không cải thiện kết cục ở bệnh nhân chấn thương sọ não so với mannitol


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn