» Lidocaine + bupivacaine vs bupivacaine trong phong bế thần kinh ngón tay Lidocaine + bupivacaine vs bupivacaine trong phong bế thần kinh ngón tay – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Lidocaine + bupivacaine vs bupivacaine trong phong bế thần kinh ngón tayPhong bế thần kinh ngón tay, vào cuối những năm 1990, tôi được dạy trộn lidocaine với bupivacaine 50/50 để phong bế nhanh hơn (lidocaine) và thời gian tác dụng dài hơn (Bupivacaine). Việc sử dụng hai thuốc trong phong bế thần kinh ngón tay gần đây được những đồng nghiệp của tôi đặt câu hỏi:

Việc bổ sung Lidocaine vào Bupivacaine làm giảm thời gian bắt đầu tê?

Việc bổ sung Lidocaine vào Bupivacaine làm giảm đau khi tiêm?

Liệu việc sử dụng Lidocaine với Epinephrine kéo dài thời gian phong bế thần kinh ngón tay (DNB) đủ lâu để loại bỏ nhu cầu dùng Bupivacaine?

Rất ít các bằng chứng sẵn có để trả lời những câu hỏi này. Nghiên cứu năm 2014 (Vinycomb và Sahhar 2014) đánh giá 6 bài báo đánh giá việc sử dụng Lidocaine, Lidocaine với Epinephrine, Lidocaine với Bupivacaine, Bupivacaine và Ropivacaine. Vì Ropivacaine không phải là thuốc dùng cho bệnh nhân cấp cứu thông thường nên bài tổng quan này sẽ tập trung vào các bài báo chỉ đánh giá dược động học của Lidocaine và Bupivacaine

Mỗi nghiên cứu đánh giá một hoặc nhiều kết quả sau: Khởi đầu gây tê, thời gian gây tê, và đau do tiêm.

Alhelali et al (Alhelail et al. 2009)* so sánh 1% Lidocaine với epinephrine so với 0,5% Bupivacaine: 12 bệnh nhân. Thời gian giảm đau dự trên cảm giác thấy đau khi chọc kim

Thomson and Lalonde (Thomson and Lalonde 2006)* so sánh 2% Lidocaine, 2% Lidocaine với Epinephrine, và Bupivacaine: 30 bệnh nhân. Thời gian gây tê dựa trên cảm giác đau khi chọc kim

Valvalo and Leffler (Valvano and Leffler 1996)* so sánh 1% Lidocaine và 0.25% Bupivacaine so với 0.25% bupivacaine đơn thuần: 17 bệnh nhân, Thời gian gây tê dựa trên cảm giác đau khi chọc kim

Reichl and Quinton (Reichl and Quinton 1987)* so sánh 1% Lidocaine vs 0.5% bupivacaine: 24 (Lidocaine) và 29 người (Bupivacaine), Thời gian gây tê dựa trên cảm giác đau khi chọc kim

Bắt đầu gây tê Ba nghiên cứu đánh giá khi b

Đau khi tiêm

2 nghiên cứu đánh giá đau khi tiêm

Có sự khác biệt về thống kê và có ý nghĩa lâm sàng (> 13mm) về điểm số đau VAS khi so sánh Lidocaine với Epinephrine và Bupivicaine.

Thời gian gây tê

Ba nghiên cứu đánh giá thời gian gây tê

Việc sử dụng Bupivacaine có hoặc không có Lidocaine rõ ràng cho phép gây tê lâu hơn. Việc bổ sung Epinephrine vào Lidocaine dường như kéo dài đáng kể thời gian gây tê.

Kết luận

Việc bổ sung Lidocaine vào bupivacaine KHÔNG giảm thời gian bắt đầu gây tê, và KHÔNG làm giảm đau do tiêm.

Bupivicaine so với lidocaine pha epinephrine gây đau hơn khi tiêm

Lidocaine với epinephrine tác dụng nhanh và đủ lâu để làm hầu hết các thủ thuật. Bupivacaine có thể cân nhắc dùng để giảm đau sau thủ thuật

Bibliography

Alhelail, M, M Al-Salamah, M Al-Mulhim, and S Al-Hamid. 2009. Comparison of bupivacaine and lidocaine with epinephrine for digital nerve blocks. Emergency medicine journal : EMJ, no. 5. doi:10.1136/emj.2008.062497. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19386869.

Reichl, M, and D Quinton. 1987. Comparison of 1% lignocaine with 0.5% bupivacaine in digital ring blocks. Journal of hand surgery (Edinburgh, Scotland), no. 3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3325593.

Thomson, Christopher J, and Donald H Lalonde. 2006. Randomized double-blind comparison of duration of anesthesia among three commonly used agents in digital nerve block. Plastic and reconstructive surgery, no. 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16874214.

Valvano, M N, and S Leffler. 1996. Comparison of bupivacaine and lidocaine/bupivacaine for local anesthesia/digital nerve block. Annals of emergency medicine, no. 4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8604868.

Vinycomb, Toby I, and Lukas J Sahhar. 2014. Comparison of local anesthetics for digital nerve blocks: a systematic review. The Journal of hand surgery, no. 4 (March 5). doi:10.1016/j.jhsa.2014.01.017. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24612831.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn