» Không nên lo lắng khi biểu hiện đau đầu, mờ mắt sau chấn thương Không nên lo lắng khi biểu hiện đau đầu, mờ mắt sau chấn thương – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Không nên lo lắng khi biểu hiện đau đầu, mờ mắt sau chấn thươngKriz PK, Stein C, Kent J. Physical Maturity and Concussion Symptom Duration among Adolescent Ice Hockey Players. The Journal of pediatrics. 2016. PMID: 26781190 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26781190

Các triệu chứng chấn động não trẻ em kéo dài bao lâu? Đây là một nghiên cứu gần đây của 145 bệnh nhân trong độ tuổi từ 13-18 được đưa đến một phòng khám y học thể thao. Thời gian triệu chứng trung bình là 45 ngày (mặc dù với khoảng tin cậy rộng khoảng +/- 49 ngày). Khoảng một nửa (48%) bệnh nhân có các triệu chứng trong hơn 28 ngày, và 13% có các triệu chứng vượt quá 90 ngày. Do đó, có thể các triệu chứng chấn động não kéo dài làm chúng ta lo lắng, có trường hợp kéo dài trên 2,5 năm 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn