» Hạ thân nhiệt ở bệnh nhân chấn thương sọ não Hạ thân nhiệt ở bệnh nhân chấn thương sọ não – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Hạ thân nhiệt ở bệnh nhân chấn thương sọ nãoAndrews PJ, Sinclair HL, Rodriguez A. Hypothermia for Intracranial Hypertension after Traumatic Brain Injury. The New England journal of medicine. 2015. PMID: 26444221 [free full text]

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1507581#t=article

Đây là một thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên, đa trung tâm gồm 387 bệnh nhân (trong số 2498 bệnh nhân được chẩn đoán) bị tổn thương não sau chấn thương và tăng ICP sau khi đã cho an thần, nâng đầu giường và thông khí cơ học. Họ đã được chọn ngẫu nhiên để có hoặc không hạ thân nhiệt (mục tiêu là giữa 32 và 35 độ Celsius trong 48 giờ). Kết quả (đánh giá tình trạng thần kinh dựa trên thang điểm Glasgow) nặng hơn ở nhóm hạ thân nhiệt (OR 1,53 95% CI 1,02-2,30). Tỷ lệ tử vong cũng cao hơn (OR 1,45 95% CI 1,01-2,10). Vấn đề lớn nhất của nghiên cứu là họ tiến hành nghiên cứu ở bệnh nhân sau chấn thương sọ não 10 ngày, điều này có thể quá muộn để có hiệu quả 

Vì vậy, không nên để bệnh nhân chấn thương sọ não bị hạ thân nhiệt


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn