» Ecg có nhạy với trường hợp tăng kali máu? Ecg có nhạy với trường hợp tăng kali máu? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Ecg có nhạy với trường hợp tăng kali máu?Montague BT, Ouellette JR, Buller GK. Retrospective review of the frequency of ECG changes in hyperkalemia. Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN. 3(2):324-30. 2008. PMID: 18235147 [free full text]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2390954/

Hãy ghi nhớ tiến triển cổ điển của ECG thay đổi trong trường hợp tăng kali máu: T đỉnh, PR kéo dài, P dẹt, QRS rộng, sau đó là sóng sin chết người? 

Vâng, hãy quên nó đi. Đây là một nghiên cứu đánh giá thay đổi ECG của 90 bệnh nhân tăng kali máu. Chỉ có một nửa số bệnh nhân có thay đổi ECG tăng kali máu, và chỉ có 18% đáp ứng được các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chúng (có nghĩa là xuất hiện T đỉnh và hết khi lượng kali giảm). Mặc dù ECG không nhạy với tăng kali máu nhưng đó không phải là câu hỏi quan trọng. Tôi không quan tâm nhiều đến số lượng kali, nhưng nó có ảnh hưởng lên tim – và ECG có thể là dấu hiệu tiên lượng tốt hơn về hậu quả lên tim – nhưng nghiên cứu này không nói được điều đó.

Điểm mấu chốt: ECG không nhạy cảm với tăng kali máu


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn