» Dùng tamsulosin cho bệnh nhân sỏi niệu quản Dùng tamsulosin cho bệnh nhân sỏi niệu quản – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Dùng tamsulosin cho bệnh nhân sỏi niệu quảnFuryk JS, Chu K, Banks C, et al. Distal Ureteric Stones and Tamsulosin: A Double-Blind, Placebo-Controlled, Randomized, Multicenter Trial. Ann Emerg Med. 2015. PMID: 26194935 [free full text]

http://www.annemergmed.com/article/S0196-0644(15)00480-1/pdf

Đây là một thử nghiệm ngẫu nhiên, mù đôi, với 403 người quản 1/3 dưới so sánh khi dùng tamsulosin mỗi ngày và nhóm kia dùng giả dược. Kết quả việc tống sỏi xuống bàng quang (87%) vào ngày thứ 28 ở nhóm dùng tamsulosin và 81,9% ở nhóm dùng giả dược (5,1% khác biệt, KTC 95% -3 đến 13%). Không có sự khác biệt trong các can thiệp về đường niệu, đau, hoặc giảm đau.

Tóm lại: Tamsulosin không giúp gì cho bệnh nhân bị sỏi niệu quản

Nếu vẫn chưa thuyết phục được bạn

Berger D, Ross M, et al. Tamsulosin does not increase one-week passage rate of ureteral stones in Emergency Department patients. Am J Emerg Med. 2015. In Print. PMID:

Đây là một báo cáo khác cho thấy tamsulosin không có vai trò trong sỏi niệu quản. Đây là một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên mù đôi với 127 bệnh nhân bị sỏi niệu quản được cho dùng ngẫu nhiên tamsulosin 0.4mg mỗi ngày hoặc giả dược. Không có sự khác biệt về số lượng bệnh nhân không tiểu ra sỏi (tamsulosin 62.1% 95CI 49-75%, giả dược 54.4% 95% CI 40-67%) cũng không có sự khác biệt về điểm đau hay giảm đau.

Chốt lại: Không có lý do gì để sử dụng tamsulosin ở bệnh nhân bị cơn đau quặn thận.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn