Độ nhạy ct với xuất huyết dưới nhện sah

Mark DG, Sonne DC, Jun P. False negative interpretations of cranial computed tomography in aneurysmal subarachnoid hemorrhage. Academic emergency medicine : official journal of the Society for Academic Emergency Medicine. 2016. PMID: 26918885

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26918885

Đây là một nghiên cứu 452 bệnh nhân chẩn đoán xuất huyết dưới nhện có 18 (4%) bệnh nhân chẩn đoán bẳng chọc dò dịch não tủy sau khi chụp CT kết quả bình thường. CT đọc bởi chuyên gia CDHA và 5/18 (50%) chuyên gia cho rằng SAH đa số bình thường trên phim CT chụp ban đầu. Tỉ lệ âm tính giả là 71% khi chụp CT trong vòng 6h đầu.  

. Giảm giá 20% . Tặng mã đọc sách online 6 tháng

Chốt lại: X quang không phải hoàn hảo. Không phải chuyên môn tất cả các bs CDHA đếu như nhau. Đây vẫn là lỗ hổng chết người trong nghiên cứu Perry nổi tiếng

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *