» Để tìm hiểu thêm về ABG, tôi đã tóm tắt một danh sách ngắn gọn về công thức và các bước trong việc giải thích ABG dưới đây: Để tìm hiểu thêm về ABG, tôi đã tóm tắt một danh sách ngắn gọn về công thức và các bước trong việc giải thích ABG dưới đây: – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Để tìm hiểu thêm về ABG, tôi đã tóm tắt một danh sách ngắn gọn về công thức và các bước trong việc giải thích ABG dưới đây:



Khái niệm và Công thức Trong Các phương trình Cơ bản của Acid- Base

A. Toan chuyển hóa

Phương trình winter:

Dự kiến ​​pCO2 = 1,5 * [HCO3-] + 8 (+/- 2)

Nếu PaCO2 đo được ít hơn dự đoán → đồng thời có kiềm hô hấp

Nếu PaCO2 đo được nhiều hơn mức dự đoán  -> đồng thời có toan hô hấp

Quy luật của Winter chỉ ra rằng 2 chữ số cuối cùng của pH lớn hơn 7 sẽ là ngưỡng PaCO2 dự đoán trong cơ chế hô hấp bù

Thí dụ:

Pt có toan chuyển hóa với pH 7,25, PaCO2 dự báo sẽ là 25 mmHg

Delta Gap = AG đo được – AG bình thường  (bình thường AG từ 3-11, trung bình là 7)

Delta gap + HCO3- đo được PHẢI bằng với HCO3- bình thường (22-24)

Nếu Delta Gap + HCO3 đo được lớn hơn HC03 bình thường, điều này có nghĩa có quá nhiều HCO3-, do đó có kèm theo kiềm chuyển hóa

Nếu Delta Gap + HCO3 đo được thấp hơn HCO3 bình thường, có kèm theo toan chuyển hóa không tăng Anion Gap (ngoài ra cũng có thể toan chuyển hóa tăng anion gap)

Khi anion GAP rất cao (hơn 20) cho thấy toan chuyển hóa tăng anion gap ngay cả khi PH bình thường

Liệu pháp bicarbonate

Mc đích:

Làm tăng pH máu lên 7.2

↑ Bicarbonate huyết tương 8 đến 10 mmol / l

Sodium bicarb cần thiết = (trọng lượng cơ thể * [mục tiêu – đo được HCO3-] * 0,5) mmol / l

B. kiềm chuyển hóa

Dự kiến ​​PCO2 sẽ là

(0,6 * [HCO3 – – 24] + 40) mmHg

Nếu PCO2 đo được ít hơn dự kiến ​​→ đồng thời kèm kiềm hô hấp

Nếu PCO2 đo được nhiều hơn dự kiến ​​→ đồng thời nhiễm toan hô hấp

C. Nhiễm kiềm/toan hô hấp

Trong trường hợp cấp tính,

Với mỗi thay đổi 10 mmHg PCO2 thì [HCO3-] thay đổi 1 – 2 mmol / l và pH  thay đổi 0,08

Trong trường hợp mạn tính,

Với mỗi thay đổi 10 mmHg PCO2 thì [HCO3-] thay đổi 4-5 mmol / l và

Thay đổi pH 0,03

D. Áp suất riêng phần oxy máu động mạch

FiO2

Dự đoán PaO2 cần đạt được = FiO2 * 6 (FiO2 theo tỷ lệ phần trăm, ví dụ: FiO2 1.0 là 100%, do đó PaO2 dự kiến ​​sẽ là 100 * 6 = 600)

Tuổi tác

Dự đoán PaO2 (ở tư thế nằm ngửa) = [100 – 1/3 * (tuổi theo năm)]

PH máu

Sự gia tăng hoặc giảm độ pH 0.10 khi PaO2 giảm hoặc tăng 10%

Tỷ số PaO2 / FiO2

Một cách nhanh chóng để ước tính sự suy giảm oxy hóa

Tỷ lệ PaO2 / FiO2 bình thường là 500 – 600 (khi FiO2 được biểu thị bằng số thập phân)

Ví dụ: PaO2 80mmHg, FiO2 40%, do đó tỷ lệ PaO2 / FiO2 là 80 / 0.4 = 200

PaO2 / FiO2 là 300 – cho biết có ALI

PaO2 / FiO2 là 200 – cho biết ARDS

F. A-a Gradient

A-a gradient = PAO2 – PaO2

Vì vậy, A-a gradient = (713 * FiO2) – (PaCO2 * 1.25) – PaO2

Bình thường A-a gradient = 10 – 20 mmHg

Bình thường A-a gradient theo tuổi cụ thể = (Tuổi / 4 + 4)

A-a  gradient cao khi V / Q không phù hợp, shunt phải- trái, có bất thường khuếch tán

References:

Adrogue, H. J. and Madias, N. E. (1998). Management of life-threatening acid-base disorders. First of two parts. N Engl J Med, 338(1), 26-34.

Leong, B. and Lee, K. W. (2004) In Guide To The Essentials In Emergency Medicine (Eds, Ooi, S. and Manning, P.) McGraw-Hill, Singapore, pp. 158-68.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn