» Chúng ta có nhiều phương pháp điều trị tăng kali máu nhưng kayexalate (sps) không nằm trong số đó Chúng ta có nhiều phương pháp điều trị tăng kali máu nhưng kayexalate (sps) không nằm trong số đó – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Chúng ta có nhiều phương pháp điều trị tăng kali máu nhưng kayexalate (sps) không nằm trong số đóHagan AE, Farrington CA, Wall GC, Belz MM. Sodium polystyrene sulfonate for the treatment of acute hyperkalemia: a retrospective study. Clinical nephrology. 85(1):38-43. 2016. PMID: 26587776

Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26587776

Các bằng chứng trong việc sử dụng polystyrene sulfonat natri (kayexalate) đối với điều trị tăng kali máu hiệu quả rất thấp. Đây là một nghiên cứu đánh giá 501 bệnh

nhân được điều trị tăng kali máu bằng kayexalate (SPS). Các phương pháp đánh giá rất khó để đánh giá hiệu quả thực sự, nhưng trung bình sau khi điều trị SPS, kali giảm 0,93mEq / L. Điều đó nghe có vẻ hợp lý, cho đến khi bạn nhận ra rằng kali giảm trong hoảng 8h và hầu hết các bệnh nhân này đều được do dùng cùng thuốc khác. 2 trường hợp báo cáo có hoại tử ruột, tác dụng phụ đã được nhắc đến nhiều của SPS 

Dưới đây là một bằng chứng nhỏ hơn để củng cố quan điểm điều trị của tôi, Tôi không dùng SPS để điều trị tăng kali máu trong cấp cứu  

http://rebelem.com/kayexalate-useful-treatment-hyperkalemia-emergency-department/


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn