» Azithromycin hay doxycycline điều trị chlamydia? Azithromycin hay doxycycline điều trị chlamydia? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm tập 2

Azithromycin hay doxycycline điều trị chlamydia?Geisler WM, Uniyal A, Lee JY. Azithromycin versus Doxycycline for Urogenital Chlamydia trachomatis Infection. The New England journal of medicine.

373(26):2512-21. 2015. PMID: 26699167

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26699167

Đây là thử nghiệm ngẫu nhiên so sánh azithromycin (1 gram PO một lần) với doxycycline (100mg PO BID trong 7 ngày) ở 587 thanh thiếu niên có nhiễm Chlamydia. Kết quả sau điều trị 28 ngày, không có sự thất bại điều trị ở nhóm doxycycline so với 5 (3,2% 95% CI 0,4-7,4%) trong nhóm azithromycin. 

Và tôi sẽ tiếp tục sử dụng doxycycline như là thuốc đầu tay của tôi


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn