» Xét nghiệm d-dimer có loại trừ bóc tách động mạch chủ? Xét nghiệm d-dimer có loại trừ bóc tách động mạch chủ? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Xét nghiệm d-dimer có loại trừ bóc tách động mạch chủ?Asha SE, Miers JW. A Systematic Review and Meta-analysis of D-dimer as a Rule-out Test for Suspected Acute Aortic Dissection. Annals of emergency medicine. 66(4):368-78. 2015. PMID: pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25805111

Đây là nghiên cứu phân tích xác định tính chính xác của test D-dimer trong chẩn đoán bóc tách động mạch chủ. Tổng cộng họ tiền hành 5 nghiên cứu bao gồm tổng cộng 1.600 bệnh nhân. Điểm quan tâm đầu tiên của tôi là 1035 bệnh nhân xuất phát từ một nghiên cứu đơn lẻ có khả năng chiếm ưu thế trong nghiên cứu phân tích và nghiên cứu này không nhằm kiểm tra độ chính xác của D-dimer. Trên thực tế, nghiên cứu ghi nhận 1455 bệnh nhân, nhưng chỉ có 1035 được tính trong phân tích meta này bởi vì các bệnh nhân khác thậm chí không làm D-dimer. Các kết quả thu được khá ấn tượng, với độ nhạy 98% (95% CI 96-100%), 42% (95% CI 39-45%), tỷ lệ xác suất là 0,05 và tỷ số tương quan dương 2,11 . Tuy nhiên, tôi sẽ rất cẩn thận khi diễn giải những kết quả đó. Không chỉ đa số bệnh nhân đều phải làm D-dimer mà dù bạn có D-dimer bạn vẫn phải làm CT, giống như D-dimer với tắc mạch phổi  

Điểm mấu chốt: Nghiên cứu này không đủ để hỗ trợ D-dimer loại trừ bóc tách động mạch chủ 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn