Với svt, nghiệm pháp valsalva sẽ xử lý nó

Điều này đã được nói rất nhiều kể từ khi nó ra đời. Đây là một thử nghiệm ngẫu nhiên đa trung tâm, ở 428 bệnh nhân người lớn có SVT được so sánh dùng nghiệm pháp Valsalva chuẩn với Valsalva cải tiến. Valsalva đã thay đổi bằng cách ngậm miệng thổi ra thật mạnh trong 15s ở tư thế ngồi (Valsalva chuẩn), nhưng sau đó bệnh nhân ngay lập tức được cho nằm ngửa ra và co chân lên góc 45 độ trong 15s. Một phút sau khi làm thủ thuật 17% nhóm Valsalva chuẩn và 43% nhóm làm valsalva cải tiến chuyển được nhịp xoang (OR 3,7 95% CI 2,3-5,8 NNT = 3,8). Điều này đã làm giảm 19% số bệnh nhân cần adenosine (69% so với 50%, p = 0.0002, NNT = 5.3). 

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bài viết liên quan:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *