» Thêm 1 nghiên cứu về adenosine với svt Thêm 1 nghiên cứu về adenosine với svt – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Thêm 1 nghiên cứu về adenosine với svtHoldgate A, Foo A. Adenosine versus intravenous calcium channel antagonists for the treatment of supraventricular tachycardia in adults. The Cochrane database of systematic reviews. 2006. PMID: 17054240

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17054240

Đây là tổng quan của Cochrane so sánh CCB với adenosine trong điều trị SVT. Không có sự khác biệt trong việc cắt cơn hay tái phát. Rõ ràng, các tác dụng phụ (đau ngực khủng khiếp, thở dốc, nhức đầu) ở nhóm adenosine cao hơn nhóm dùng CCB (10,8 so với 0,6% p <0,001). Không có sự khác biệt về thống kê trong các trường hợp hạ huyết

áp, nhưng tất cả những trường hợp xảy ra đều nằm trong nhóm CCB (3/166 bệnh nhân so với 0/171 bệnh nhân).

1 lần nữa bạn nên tin rằng bệnh nhân của bạn sẽ yêu bạn hơn nếu bạn không chọn adenosine


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn