» svt dẫn truyền bất thường với vt svt dẫn truyền bất thường với vt – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

svt dẫn truyền bất thường với vtSự khác biệt giữa SVT có dẫn truyền bất thường “aberrancy” với VT có thể rất khó khăn. Brugada và cộng sự đã phân tích 384 bệnh nhân có VT và 170 bệnh nhân có SVT có dẫn truyền bất thường để có thể đưa ra 1 tiêu chuẩn đơn giản để phân biệt  với độ nhạy và độ đặc hiệu cao

Thuật toán theo tiêu chuẩn Brugada bao gồm 4 câu hỏi tuần tự. Nếu tại bất kỳ điểm nào, câu trả lời là CÓ, thì đó là VT (P Brugada et al. 1991)*

1. Có sự vắng mặt của phức hợp RS trong tất cả các chuyển đạo trước tim?

Có = VT (Độ nhạy 0,21, độ đặc hiệu 1,0)

Không = Câu hỏi tiếp theo

2. Khoảng cách R – S> 100 msec (2,5 ô nhỏ) ở 1 chuyển đạo trước tim?

Có = VT (Độ nhạy 0,66, độ đặc hiệu 0,98)

Không = Câu hỏi tiếp theo

3. Có nhĩ thất phân ly (AV)?

Có = VT (Độ nhạy 0.82, độ đặc hiệu 0.98)

Không = câu hỏi tiếp theo

Nhĩ thất phân ly = Tần số thất bằng hoặc nhanh hơn tần số nhĩ 

Block hoàn toàn = nhịp nhĩ độc lập với nhịp thất và tần số nhĩ nhanh hơn tần số thất

4. Có các hình dạng đặc trung VT ở  V1 / V2 và V6?

Có = VT (Độ nhạy 0.987, độ đặc hiệu 0.965)

Không = SVT với dẫn truyền bất thường (Độ nhạy 0.965, độ đặc hiệu 0.987)

Xác định xem có hình thái LBBB (sóng S chiếm ưu thế trong V1) hay hình thái RBBB (sóng R chiếm ưu thế trong V1) sau đó sử dụng phần thích hợp dưới đây để giúp phân biệt.

4a. hình dạng LBBB: Sóng S trội hơn ở V1 hoặc V2

Hình dạng ở V1 phù hợp với VT:

R > 30 msec (PPV 0,96)

Khoảng RS> 60 msec (PPV 0,96), được đo từ đầu sóng R đến điểm thấp nhất của sóng S

Sóng S lõm (Josephson’s sign)

Hình ảnh QS (PPV 1.0)

Sóng qR (PPV 1.0)

4b. hình dạngRBBB: R trội ở V1 hoặc V2

Hình dạng V1 phù hợp với VT:

Dạng sóng R trơn, đơn hình (PPV 0,78)

Sóng R có móc dạng downslope (PPV 0.90)

Sóng qR (PPV 0,95)

Hình dạng V6 phù hợp với VT:

Dạng QS (PPV 1.0)

Tỷ số R / S <1 (PPV 0,87)

Phương pháp này giúp tiếp cận rất đặc hiệu và nhạy để phân biệt VT và SVT

Bibliography

Brugada, P, J Brugada, L Mont, J Smeets, and E W Andries. 1991. A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation, no. 5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2022022.

 • On Call Principles and Protocols hot icon

  Chương mới nhất: Đường truyền, Ống, và Dẫn lưu

 • Bí quyết chăm sóc bé ho hen hot icon

  Chương mới nhất: Bài 29. Một số phương pháp điều trị hen khác

 • Phác đồ sử dụng thuốc trong cấp cứu hot icon

  Chương mới nhất: Bảng 1. 3 Sốc giảm thể tích

 • Hướng dẫn cập nhật điều trị theo phác đồ 2018 tập 2 hot icon

  Chương mới nhất: Bài 9 Khí máu động mạch

 • Pháp luật

  Chương mới nhất:

 • Nhật ký bác sĩ ngoại khoa hot icon

  Chương mới nhất: Nhật ký bác sĩ ngoại khoa P13 – Viêm mô tế bào?

 • Sổ tay người học tiếng anh y khoa hot icon

  Chương mới nhất: CHƯƠNG VIII: BỆNH ÁN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ LÀM BỆNH ÁN BẰNG TIẾNG ANH

 • Hướng dẫn phân tích dữ liệu lâm sàng hot icon

  Chương mới nhất: Chapter 75 Frank-Starling Curve

 • Thuật ngữ y khoa căn bản

  Chương mới nhất:

 • Lâm sàng tim mạch học 2019 hot icon

  Chương mới nhất: Chương II CẤP CỨU TIM MẠCH


 • Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net