» Steroid trong điều trị gout Steroid trong điều trị gout – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Steroid trong điều trị goutRainer TH, Cheng CH, Janssens HJ. Oral Prednisolone in the Treatment of Acute Gout: A Pragmatic, Multicenter, Double-Blind, Randomized Trial. Annals of internal medicine. 164(7):464-71. 2016. PMID: 26903390

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903390

Đây là một nghiên cứu thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên đa trung tâm, gồm 416 bệnh nhân gout, so sánh indomethacin với prednisolone. Kết quả không có sự khác biệt. Đau đã giảm 2,5 / 10 khi nghỉ ngơi và 4,5 / 10 với hoạt động khi dùng cả hai phương pháp điều trị. Khoảng 40% mỗi nhóm có các tác dụng ngoại ý nhẹ. Thật không may, nhiều phản ứng phụ làm cho tôi muốn tránh dùng NSAIDs 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn