» St chênh xuống ở avl trong chẩn đoán nmct thành dưới? St chênh xuống ở avl trong chẩn đoán nmct thành dưới? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

St chênh xuống ở avl trong chẩn đoán nmct thành dưới?Bischof JE, Worrall C, Thompson P, Marti D, Smith SW. ST depression in lead aVL differentiates inferior ST-elevation myocardial infarction from pericarditis. The American journal of emergency medicine. 2015. PMID: 26542793

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26542793

ST chênh lên thành dưới có phải STEMI? Hay là viêm màng ngoài tim? AVL có thể giúp phân biệt. Đây là một nghiên cứu hồi cứu của 3 nhóm khác nhau. Trong số 154 bệnh nhân được chẩn đoán cuối cùng  là STEMI thành dưới, 154 bệnh nhân có ST chênh xuống ở aVL. Ở 49 bệnh nhân viêm màng ngoài tim, 49 người có ST chênh xuống thành dưới, nhưng không có ST chênh xuống ở aVL. Có một nhóm thứ 3 có ST chênh xuống tinh tế (dưới 1mm) nhưng đã xác nhận tắc mạch trên cath. Trong số 54

bệnh nhân này, 49 người có ST chênh xuống ở aVL. Các tác giả kết luận rằng ST chênh xuống rất nhạy với STEMI thành dưới và đặc hiệu với viêm màng ngoài tim

Cá nhân tôi chắc chắn sẽ chú ý aVL và chờ xem điều này có đúng hay không?

Nếu bạn muốn đọc thêm về điều này và xem một số ví dụ về ECG, xem bài viết trên blog của Dr Steve Smith:

http://hqmeded-ecg.blogspot.ca/2015/11/new-paper-published-on-significance-of.html


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn