» Siêu âm nhạy hơn xq bụng không chuẩn bị ở bệnh nhân tắc ruột Siêu âm nhạy hơn xq bụng không chuẩn bị ở bệnh nhân tắc ruột – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Siêu âm nhạy hơn xq bụng không chuẩn bị ở bệnh nhân tắc ruộtJang TB etl al. Bedside ultrasonography for the detection of small bowel obstruction in the emergency department. Emerg Med J. 2011;28(8):676-8. PMID: 20732861

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=20732861

Một nghiên cứu tiến cứu của 76 bệnh nhân nghi ngờ tắc ruột non (SBO), tất cả những bệnh nhân này đã chụp CT để chẩn đoán xác định. Kết quả: Siêu âm bụng có độ nhạy 91% và độ đặc hiệu 84% so với tiêu chuẩn vàng trên CT. So sánh đó với phim bụng không chuẩn bị có độ nhạy 46% và độ đặc hiệu 67%.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn