» Ondansetron trong điều trị nôn ở trẻ mất nước Ondansetron trong điều trị nôn ở trẻ mất nước – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Ondansetron trong điều trị nôn ở trẻ mất nướcDanewa AS, Shah D, Batra P, Bhattacharya SK, Gupta P. Oral Ondansetron in Management of Dehydrating Diarrhea with Vomiting in Children Aged 3 Months to 5 Years: A Randomized Controlled Trial. The Journal of pediatrics. 169:105-109.e3. 2016. PMID: 26654135

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26654135

Đây là một bài báo tôi có thể bỏ qua vì kết quả dường như rất rõ ràng, nhưng gần đây tôi thấy rằng chúng ta sử dụng ondansetron quá tự do, vì vậy tôi đoán nó đáng để xem xét.

Đây là một nghiên cứu RCT được thực hiện tốt, mù đôi, có kiểm soát giả dược, cho 170 trẻ từ 3 tháng đến 5 tuổi có nôn và tiêu chảy cấp tính, biểu hiện lâm sàng mất nước. trẻ vẫn nôn (thất bại) khi dùng ondansetron là 31% so với 61,5% khi dùng giả dược, giảm nguy cơ tuyệt đối 30%, hoặc NNT khoảng 3. Tỷ lệ thất bại 30% dường như cao đối với tôi, mặc dù tôi hầu như dùng nó chưa bao giờ thất bại  

Bất ngờ không? Khi Ondansetron giúp chống nôn các trẻ sơ sinh mất nước.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn