» Mức độ đau có liên quan tới nhồi máu cơ tim? Mức độ đau có liên quan tới nhồi máu cơ tim? – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Mức độ đau có liên quan tới nhồi máu cơ tim?Body R, Lewis PS, Carley S, Burrows G, Haves B, Cook G. Chest pain: if it hurts a lot, is heart attack more likely? European journal of emergency medicine : official journal of the European Society for Emergency Medicine. 23(2):89-94. 2016. PMID: 25340995  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25340995

Điểm số đau có tương quan với nguy cơ MI không? Đây là một nghiên cứu phân tích dựa trên các bệnh nhân cấp cứu nghi nhồi máu cơ tim. Họ nhìn vào điểm số đau của bệnh nhân với chẩn đoán MI cuối cùng, so với những người đã loại trừ. Mặc dù có sự khác biệt thống kê, với mức đau trung bình trong nhóm MI là 8/10 (dao động từ 5-8) và nhóm không MI là 7/10 (IQR 6-8) (p = 0.03), những con số này rõ ràng không giúp ích gì lâm sàng. Điều này được củng cố bởi phân tích của họ cho thấy khu vực dưới đường cong là 0,58

Chốt lại: Mức độ đau không có vẻ giúp gì trong chẩn đoán ACS.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn