» Lợi và hại của thuốc ức chế bơm proton ppi trong xuất huyết tiêu hóa trên ugib Lợi và hại của thuốc ức chế bơm proton ppi trong xuất huyết tiêu hóa trên ugib – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Lợi và hại của thuốc ức chế bơm proton ppi trong xuất huyết tiêu hóa trên ugibXuất huyết tiêu hóa trên là nguyên nhân chủ yếu gây nhập viện và tử vong. Thông thường khi bệnh nhân đến được thở oxy. Mắc monitor và ổn định huyết động. Tiếp theo là cho dùng thuốc ức chế bơm proton (PPIs).

Tuy nhiên câu hỏi cuối cùng là dùng PPIs có làm giảm nguy cơ tử vong, tái phát hay can thiệp phẫu thuật trong UGIB?

Nghiên cứu số 1 (Tốt) [1]:

Những gì họ đã làm:

Phân tích 21 nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng gồm 2.915 bệnh nhân

So sánh PPI với giả dược hoặc thuốc kháng thụ thể H2 trong điều trị loét chảy máu tiêu hóa đã được nội soi kiểm chứng

Kết quả:

Tử vong

Chảy máu tái phát

Can thiệp phẫu thuật

Các kết quả:

Điều trị PPI giảm đáng kể tỷ lệ:

Can thiệp phẫu thuật: 8.4% so với giả dược 13.0%

Chảy máu tái phát: 10,6% so với 18,7% giả dược

Không có sự khác biệt đáng kể về tỉ lệ tử vong giữa PPI và nhóm chứng

Nghiên cứu số 2 (xấu) [2]:

Những gì họ đã làm:

Phân tích 6 nghiên cứu gồm 2.223 bệnh nhân UGIB đang điều trị tích cực bằng PPI so với nhóm đối chứng (giả dược hoặc nhóm điều trị kháng H2)

Kết quả đánh giá tại thời điểm 30 ngày:

Tử vong

Chảy máu tái phát

Phẫu thuật

Sẹo xuất huyết gần đây

Thời gian nằm viện

Phải truyền máu

Các kết quả:

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ tử vong, chảy máu tái phát, hoặc phẫu thuật giữa PPI và nhóm chứng

Điều trị PPI được tiến hành trước khi nội soi UGIB làm giảm dấu hiệu xuất huyết gần đây nhưng KHÔNG ảnh hưởng tới kết cục như tử vong, chảy máu tái phát hay nhu cầu phẫu thuật

Nghiên cứu số 3 (rất tệ) [3]:

Những gì họ đã làm:

Phân tích 13 nghiên cứu RCT điều trị tích cực bằng bolus PPI so với bolus PPI + truyền

Kết quả

Chảy máu tái phát trong 7 ngày

Cần can thiệp khẩn cấp

Tử vong

Truyền máu

Thời gian nằm viện

Các kết quả:

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tái xuất huyết thời điểm 7 ngày, truyền máu, tử vong, thời gian nằm viện giữa 2 nhóm PPI bolus và PPI bolus + truyền 

PPI bolus hiệu quả ngang PPI bolus + truyền

PPI không làm giảm tỷ lệ chảy máu tái phát, tử vong hay cần can thiệp phẫu thuật

References:

Leontiadis GI et al. Proton Pump Inhibitor Treatment for Acute Peptic Ulcer Bleeding. Cochrane Database Syst Rev 2004; (3): CD002094. PMID: 15266462

Sreedharan A et al. Proton Pump Inhibitor Treatment Initiated Prior to Endoscopic Diagnosis in Upper Gastrointestinal Bleeding (Review). Cochrane Database Syst Rev 2010; (7): CD005415. PMID: 20614440

Sachar H et al. Intermittent vs Continuous Proton Pump Inhibitor Therapy for High-Risk Bleeding Ulcers: A systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Intern Med 2014; 174(11): 1755 – 62. PMID: 25201154


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn