» Không có lợi khi dùng amiodarone với bệnh nhân ngừng tim ngoại viện amiodarone với bệnh nhân ngừng tim ngoại viện có lợi không?

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Không có lợi khi dùng amiodarone với bệnh nhân ngừng tim ngoại việnCó rất nhiều điều có thể nói về bài báo này. Đó là một nghiên cứu có đối chứng ngẫu nhiên, mù đôi, bao gồm 3026 bệnh nhân ngừng tim ngoại viện. Nó so sánh amiodarone và lidocaine với giả dược. Câu trả lời đơn giản: không có sự khác biệt. Tôi bị cám dỗ để dừng lại ở đó, bởi vì tôi không bao giờ nghĩ rằng amiodarone có tác dụng nhưng chú ý về dữ liệu có thể giúp hiểu chi tiết hơn. Đối với tỷ lệ sống sót để ra viện, số liệu là: 24,4% với amiodarone, 23,7% với lidocaine, và 21,0% với giả dược. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (6,3%), nhưng sự khác biệt tuyệt đối 3,4% sống để ra viện rấ quan trọng về mặt lâm sàng. 

Tôi sẽ tiếp tục không sử dụng chống loạn nhịp ở bệnh nhân ngừng tim. Tuy nhiên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu các nghiên cứu trong tương lai tìm thấy một thuốc nào đó thực sự có ích 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn