» Diltiazem hiệu quả hơn metoprolol trong điều trị rung nhĩ Diltiazem hiệu quả hơn metoprolol trong điều trị rung nhĩ – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Diltiazem hiệu quả hơn metoprolol trong điều trị rung nhĩFromm C, Suau SJ, Cohen V, et al. Diltiazem vs. Metoprolol in the Management of Atrial Fibrillation or Flutter with Rapid Ventricular Rate in the Emergency Department. J Emerg Med. 2015. PMID: 25913166

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25913166

Đây là một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi so sánh metoprolol (0.15mg / kg) và diltiazem (0.25mg / kg) ở 106 bệnh nhân rung nhĩ. Kết quả: HR <100 sau 30 phút ở 95,8% nhóm diltiazem và 46,4% nhóm metoprolol (p <0,0001). Diltiazem tốt hơn metoprolol ở tất cả các thời điểm. Không có sự khác biệt giữa các nhóm về tác dụng bất lợi (hạ huyết áp hoặc mạch chậm).

Điều này cho thấy thuốc chẹn kênh canxi hiệu quả hơn chẹn beta khi kiểm soát rung nhĩ 


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn