» Beta blocker có tác dụng ở bệnh nhân rung thất kháng thuốc Beta blocker có tác dụng ở bệnh nhân rung thất kháng thuốc – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Beta blocker có tác dụng ở bệnh nhân rung thất kháng thuốcDriver BE et al. 2014. Use of esmolol after failure of standardcardiopulmonary resuscitation to treat patients with refractory ventricular fibrillation. Resus

85(10):1337-41. PMID: 25033747

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=25033747

Bài báo nêu ra một hướng điều trị mà tôi chưa bao giờ sử dụng hoặc thấy sử dụng, nhưng đã nghe đến nhiều trong thời gian gần đây.. Ở bệnh nhân có rung thất/bão điện, chúng tôi thường không thể dùng thuốc hạ áp nhưng dùng chẹn beta có thể là ý tưởng hay. Dùng esmolol ở những bệnh nhân này liên quan tới ROSC và giảm biến chứng thần kinh 

Esmolol 500mcg / kg bolus trong 1 phút, sau đó bắt đầu ở 50mcg / kg / phút.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn