» Amiodarone chuyển nhịp nhanh thất huyết động ổn định Amiodarone chuyển nhịp nhanh thất huyết động ổn định – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Amiodarone chuyển nhịp nhanh thất huyết động ổn địnhTương tự như rung nhĩ, những bệnh nhân có nhịp nhanh thất huyết động ổn định (VT) có thể được điều trị bằng thuốc hoặc sốc điện. Amiodarone thường được chỉ định và đã được AHA khuyến cáo từ năm 2000. Trước khi chọn amiodarone cho VT ổn định, lidocaine là thuốc được lựa chọn. Cho đến nay, không có nghiên cứu chất lượng nào chứng mình sự vượt trội của amiodarone với lidocaine trong xử trí VT cấp. Hai nghiên cứu hồi cứu nhỏ cho thấy amiodarone không hiệu quả trong chấm dứt VT (Marill 2006, Tomlinson 2008). Còn bạn của chúng ta – procainamide thì sao?

Nghiên cứu PROCAMIO so sánh amiodarone với procainamide trong một thử nghiệm ngẫu nhiên (Ortiz 2016). Procainamide  (10 mg / kg trong 20 phút) có tác dụng bất lợi thấp hơn (9% so với 41% OR 0.1 NNH = 3) cũng như tỷ lệ chấm dứt VT tốt hơn (67% so với 38% hoặc 3,3 NNT = 3,3) So với amiodarone (5 mg / kg trong 20 phút). Mặc dù đây chỉ là một nghiên cứu, nó thể hiện chất lượng chứng cứ tốt nhất mà chúng ta phải cập nhật.

Một lần nữa, sốc điện chuyển nhịp là phương pháp tuyệt vời để chấm dứt loạn nhịp nhanh. Trong nghiên cứu PROCAMIO, chỉ có 33/62 bệnh nhân chuyển nhịp được khi dùng thuốc procainamide hoặc amiodarone – gần một nửa số bệnh nhân cần tiếp tục sốc điện để chuyển nhịp. khi xét về tiên lượng, sốc điện vẫn là lựa chọn tốt nhất


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn