» Amiodarone cho chuyển nhịp rung nhĩ Amiodarone cho chuyển nhịp rung nhĩ – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

Amiodarone cho chuyển nhịp rung nhĩChấm dứt rung nhĩ khởi phát gần đây (AF) hoặc cuồng nhĩ (AFl) có thể dùng thuốc hoặc sốc điện. Dùng thuốc thường là amiodarone. Các nghiên cứu phân tích đã chứng minh hiệu quả của amiodarone so với giả dược (Chevalier 2003, Letelier 2003). Tuy nhiên, không hiệu quả ngay lập tức. Letelier quan sát thấy chuyển nhịp trong vòng 4 tuần sau khi dùng thuốc; đánh giá sau dùng thuốc 1-2h thấy kết quả không khác nhau giữa amiodarone và giả dược (Chevalier 2003). Nó chỉ bắt đầu hiệu quả hơn giả dược sau 6-8h. Tương tự, amiodarone không hiệu quả so với nhóm Ic như  flecainide và propafenone trong 8 giờ sau khi dùng thuốc (Chevalier 2003). Chỉ sau 24 giờ amiodarone mới đạt được tỷ lệ chuyển nhịp tương tự các thuốc này, thời gian chuyển đổi này không thể chấp nhận được trong cấp cứu

Procainamide (thuốc chống loạn nhịp nhóm Ia) đã cho thấy tỷ lệ chuyển nhịp tương tự như amiodarone, nhưng hiệu quả nhanh hơn. Thời gian trung bình chuyển nhịp đã được chứng minh là khoảng 55 phút với procainamide (Stiell 2007). Vì thuốc cần phải được truyền dưới 45-60 phút, điều này có nghĩa là ở nhiều bệnh nhân, chuyển nhịp sẽ xảy ra trong quá trình truyền. Tôi thường mong đợi sẽ chuyển nhịp trong khoảng 15-30 phút sau khi truyền. Nếu bệnh nhân không chuyển nhịp trong khoảng thời gian này, nghĩa là procainamide đã thất bại. Chúng ta nên chuyển sang lựa chọn khác nhưng  Flecainide và propafenone thường không có sẵn để sử dụng.

Đối với bệnh nhân có AF phức tạp (ví dụ AF + Wollf-Parkinson-White), mặc dù được hội Tim Mạch Mỹ(AHA) khuyến cáo trong hơn một thập kỷ nên chuyển nhịp bằng thuốc do tác động của nó lên kênh natri (Tijunelis 2005). Procainamide hiệu quả ở những bệnh nhân này và nên là thuốc đầu tay nên dùng 

Chuyển nhịp bằng sốc điện (có dùng an thần) không giống như thuốc, tỷ lệ chuyển nhịp thành công cao hơn đáng kể (> 90%) và tác dụng ngay lập tức (Stiell 2010). Ottawa đề nghị bắt đầu với procainamide và sốc điện nếu dùng thuốc không thành công nhưng nhiều bác sĩ sẽ sốc điện đầu tiên. Sốc điện tương đối an toàn và hiệu quả trong AF với WPW.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn