» 1 lần nữa nhắc lại – dexamethasone tốt như prednisolone trong điều trị hen 1 lần nữa nhắc lại – dexamethasone tốt như prednisolone trong điều trị hen – Y học online

Cấp cứu theo kinh nghiệm- tập 1

1 lần nữa nhắc lại – dexamethasone tốt như prednisolone trong điều trị henCronin JJ, McCoy S, Kennedy U. A Randomized Trial of Single-Dose Oral Dexamethasone Versus Multidose Prednisolone for Acute Exacerbations of Asthma in Children Who Attend the Emergency Department. Annals of emergency medicine. 2015. PMID: 26460983

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26460983

Tôi đã đề cập đến chủ đề này trước đó, nhưng lặp đi lặp lại là mấu chốt trong khoa học và giáo dục. Đây là thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, so sánh liều duy nhất dexamethasone (0,3mg / kg đường uống) với prednisolone (1mg / kg PO trong 3 ngày) ở 245 trẻ em tuổi từ 2-16 bị hen. Không có sự khác biệt về kết quả theo điểm PRAM ở ngày thứ 4 (0,91 so với 0,91, chênh lệch tuyệt đối 0,005, KTC 95% 0,35 đến 0,34), mặc dù tôi không chắc đó là kết quả lâm sàng quan trọng nhất. Không có bất kỳ sự khác biệt nào trong kết cục thứ phát, chẳng hạn như nhập viện, thời gian nằm viện hay phải khám lại.

Một lần nữa, dexamethasone rất tốt cho bệnh hen

Liều duy nhất dexamethasone cho bệnh nhân hen

Rehrer MW, Liu B, Rodriguez M, Lam J, Alter HJ. A Randomized Controlled Noninferiority Trial of Single Dose of Oral Dexamethasone Versus 5 Days of Oral Prednisone in Acute Adult Asthma. Annals of emergency medicine. 2016. PMID: 27117874

Khi so sánh 1 liều duy nhất dexamethasone (12mg) với 1 đợt 5 ngày dùng 60mg prednisone trong 376 bệnh nhân cấp cứu vì ở người lớn. Kết quả tái phát cơn hen trong 14 ngày cơ bản là giống nhau (12,1% so với 9,8%, KTC 95% -4,1 đến 8,6%). 

Vì vậy: Dùng một liều dexamethasone có thể tốt bằng 5 ngày dùng prednisone ở người lớn bị hen.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn