» SÓNG T DE WINTER SÓNG T DE WINTER – Y học online

Bs Phạm Ngọc Minh

SÓNG T DE WINTERSóng T De Winter lần đầu tiên được De Winter mô tả trong một bài viết cho tạp chí New England Journal of Medicine năm 2008 (1). Chúng được coi là dấu hiệu tương tự STEMI và nhận biết dấu hiệu này rất quan trọng vì ST chênh xuống không phải hình ảnh cổ điển của STEMI  

các tác giả đã mô tả một dạng ECG không có ST chênh lên nhưng lại tắc nhanh LAD.

Các hình ảnh thấy được ở chuyển đạo trước tim là:

Hình ảnh được ghi nhận ở 2% bệnh nhân (30/1532) với nhồi máu cơ tim thành trước.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn