» SỐ 2 THẦN THÁNH SỐ 2 THẦN THÁNH – Y học online

Bs Phạm Ngọc Minh

SỐ 2 THẦN THÁNHCó kha khá xử trí quanh con số 2 này ở nhi khoa:
1. Trẻ nhỏ dưới “20 kg” thì áp dụng.
2. Phản vệ từ “độ 2” trở đi thì áp dụng.
3. Trong lúc lập “2 đường truyền” (trẻ em nó diễn tiến nhanh lắm, nếu kinh nghiệm không đủ, tốt nhất cứ lấy 2 đường truyền cho nó an toàn, chứ tới lúc nó qua độ 3, mà bạn và điều dưỡng không phải dân chuyên nhi or cấp cứu hồi sức, thì muốn lấy cũng khó đấy) thì:
4. Adrenaline 1mg pha NaCl rồi tiêm bắp mỗi lần “0,2mg” mỗi 2-5 phút (nó khác BYT, nhưng chả cần phải chính xác như cái máy được, mình gộp chung tất cả trẻ dưới 20kg thành 1 liều, nhớ nhìu làm gì, cứ như vậy, thay vì 3-5 phút như BYT thì mình kéo xuống còn 2-5ph, không đỡ sau 2 phút thì cứ tiếp tục), sau “2 lần” không đáp ứng vẫn tiếp tục tiêm bắp 0,2mg trong khi pha adrenaline truyền:
5. 1 ống adrenaline hoà chai NaCl 0,9% 500ml TTM “20 giọt/phút”, tăng dần liều mỗi 2-5 phút đến khi đáp ứng (chậm hơn 1/2 nếu trẻ dưới 10kg)
6. Xả “200ml” NaCl 0,9% mỗi “20 phút” với mỗi đường truyền (chậm hơn 1/2 nếu trẻ chỉ dưới 10kg).
7. Thở oxy “2 lít/phút”, rồi tăng dần nếu cần.
8. Phun khí dung ventolin “2 típ”, mỗi lần 1 típ.
9. Methyprednisolon “20mg” (1/2 ống)
10. diphenyhydramine “20mg” (tức 2 ống dimedrol)
11. Khi sinh hiệu và lâm sàng ổn định, theo dõi ít nhất “mỗi 2h” trong vòng 24h.

Vậy khi trẻ > 20kg? (Ví dụ 25 hay 30kg) Mình xử trí y chang, chỉ khác duy nhất “2 điều” là liều adrenaline sẽ là 0,3mg mỗi lần tiêm bắp và tốc độ chảy bắt đầu từ 30 giọt/phút.
Còn độ 1 thì sao? Làm bước 9, 10 và 11.


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn