» PHẦN NỘI TIẾT -case 2 PHẦN NỘI TIẾT -case 2 – Y học online

Bs Phạm Ngọc Minh

PHẦN NỘI TIẾT -case 2Bệnh nhân nữ 68 tuổi khám lại sau khi có xét nghiệm glucose lúc đói là 113 mg/dL (6.3 mmol/L). bà có tiền sử gia đình tiểu đường type 2.

Khám HA bà 142/88 mm Hg và BMI 29. Dấu hiệu sinh tồn và bộ phận khác bình thường.

Bà được làm test dung nạp glucose, sau 2h glucose lên 135 mg/dL (7.5 mmol/L).

Lựa chọn điều trị thích hợp nhất với bà?

  • Acarbose
  • Metformin
  • Ramipril
  • Rosiglitazone
  • Tập luyện và thay đổi chế độ ăn

điều trị tiền tiểu đường bằng chế độ ăn và tập luyện.

 Điều trị thích hợp với bệnh nhân này là thay đổi chế độ ăn và tập luyện. cô có giảm dung nạp glucose lúc đói (IFG), định nghĩa là glucose khi đói trong khoảng từ 100-125 mg/dL (5.6 – 6.9 mmol/L), nên bắt đầu chế độ thay đổi lối sống gồm tập luyện 30 phút mỗi ngày trong tuần và hạn chế calo, giảm cân xuống khoảng 7% trọng lượng cơ thể

Thay đổi chế độ ăn và lối sống với bệnh nhân IFG hoặc giảm dung nạp glucose (IGT) với bệnh nhân tiền tiểu đường. giảm nguy cơ tương đối (RRR) mắc tiểu đường ở bệnh nhân IGT khi thay đổi lối sống là 58%.

Điều trị thuốc với mức glucose thấp như này không cần nếu chỉ có IFG đơn thuần. thuốc dự phòng tiểu đường, dùng acarbose chỉ giảm nguy cơ tiểu đường 25% RRR, không hiệu quả bằng thay đổi lối sống

Metformin làm giảm nguy cơ RRR khoảng 31%, thấp hơn thay đổi lối sống là 58% RRR

Metformin có thể cân nhắc ở bệnh nhân có cả IFG và IGT, nhóm nguy cơ cao. Bệnh nhân này không có IGT (glucose lúc đói 140 – 199 mg/dL [7.7 – 11.0 mmol/L] sau 2 h làm nghiệm pháp dung nạp glucose nên không cần dùng metformin.

ảnh hưởng trực renin-angiotensin như ramipril và ACEi khác không ngăn tiến triển tiểu đường

Rosiglitazone và pioglitazone giảm nguy cơ 62% và 81% RRRs, tuy nhiên tác dụng chưa được chứng thực và chi phí đắt kèm nhiều tác dụng phụ như phù nề, tăng nguy cơ gãy xương ở nữ giới và tăng nguy cơ biến cố tim mạch

Key Point

Bệnh nhân tiền tiểu đường nên thay đổi chế độ ăn và lối sống để ngăn tiến triển tiểu đường type 2


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn