» ĐỌC ECG NHỊP NHANH THẤT ĐỌC ECG NHỊP NHANH THẤT – Y học online

Bs Phạm Ngọc Minh

ĐỌC ECG NHỊP NHANH THẤTNhịp Nhanh Thất như thế nào, nhưng sau đây em xin nói cách mà em hay đọc. Cái này em đọc được trên Smith Blog. 
1. Đặc điểm lâm sàng ủng hộ VT 
Gồm có : 
i. Tiền sử có NMCT (giá trị dự đoán dương tính đối với VT 98%)
ii. Tiền sử có suy tim (100% PPV đối với VT)
iii. Tiền sử có đau thắt ngực gần đây (100 % PPV đối với VT)
iv. Bênh lý cơ tim 
v. Tiền sử gia đình có đột tử
vi. Tuổi > 35 (độ nhạy 92% đối với VT)
vii. Khám thấy sóng canon “a” và Tiếng T1 thay đổi.

2. Đặc điểm ECG chẩn đoán VT: em hay kết hợp tiêu chuan Sasaki (dễ dàng nhận biết nhanh trong ngữ cảnh cấp cứu) và tiêu chuẩn Brugada.

* Tiêu chuẩn Sasaki cho VT: độ nhạy 86% và độ đặc hiệu 97%: Gồm 3 bước

i. Bước 1: Sóng R đầu tiên ở aVR ?
Sóng R dương lớn ở aVR, chứ không phải là sóng r. Điều này gợi ý rằng nguồn gốc ổ phát nhịp và hướng lan từ vùng mõm đến vùng nền. Vì vậy nhịp này phải là từ thất. 
—Nếu có, đây là VT. Nếu không, sang Bước 2.

ii. Bước 2: Trong bất kì đạo trình V1 – V6, Khoảng thời gian từ đầu sóng R đến đỉnh của sóng S > = 100 ms
—Nếu có, nhịp là VT, nếu không, chuyển Bước 3.

iii. Bước 3: Sóng r hoặc sóng q đầu tiên >=40 ms ở bất kì đạo trình nào.
—Nếu có, nhịp là VT, nếu không thì khả năng là SVT. Tuy nhiên, tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn Brugada như sau.

* Tiêu chuẩn Brugada: Độ nhay 98%, Độ ĐH 96%. Gồm 4 bước

i. Bước 1: Không có phức bộ RS ở tất cả các đạo trình V1-V6 ? (Tức là chỉ có mỗi sóng R hoặc chỉ có mỗi sóng S – hay nói cách khác, khi có mỗi sóng R là đồng hướng dương và mỗi sóng S là đồng hướng âm)
— Nếu có, nhịp là VT, nếu không , sang bước 2 ( Trùng với bước 2 của Sasaki)

ii. Bước 2 : Từ đầu sóng R đến đỉnh sóng S > 100 ms ở 1 trong các đạo trình V1 – V6 ?
— Nếu có, nhịp là VT, nếu không , sang bước 3

iii. Bước 3: Có Phân ly nhĩ thất hay không?
Biểu hiện của phân ly nhĩ thất có thể được thể hiện qua 2 hình ảnh: bát bắt được thất (capture beat) và nhát kết hợp (fusion beat) 
— Nếu có, nhịp là VT, nếu không , sang bước 4

iv. Tiêu chuẩn hình ảnh của VT. 
1. VT có dạng Block nhánh phải (RBBB) – Xem hình dưới 
2. VT có dạng block nhánh trái (LBBB) – Xem hình dưới

— Nếu thõa mãn, ủng hộ VT, Nếu không có, thì khả năng cao là SVT.

* Một sộ đặc điểm ECG khác ủng hộ VT 
i. Trục – xem hình dưới
ii. Khoảng thời gian của QRS – xem hình dưới


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn