» Bài 10. Kế hoạch hành động hen cho bé Bài 10. Kế hoạch hành động hen cho bé – Y học online

Bí quyết chăm sóc bé ho hen

Bài 10. Kế hoạch hành động hen cho béMỗi bệnh nhân hen có một kế hoạch hành động hen riêng: dựa trên cơ sở tín hiệu đèn giao thông, trẻ hen có ba vùng màu xanh, vàng đỏ trong kế hoạch hành động

1.  Vùng màu xanh: trẻ thở tốt không có triệu chứng

2.  Vùng màu vàng – vùng cảnh báo – trẻ bắt đầu thở xấu đi

3.  Vùng màu đỏ: trẻ khó thở


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://sach.yho.vn

Bình luận của bạn