» Case 11-15 Case 11-15 – Y học online

Bản chất của ECG

Case 11-15CASE 11

Bình luận
● Cuồng nhĩ là chứng loạn nhịp hay gặp. có thể đi kèm thiếu máu cục bộ, bệnh van tim và bệnh tim cũng như bệnh phổi: tắc mạch phổi và COPD
● Mặc dù tâm nhĩ có thể khử cực khoảng 300 lần / phút trong cuồng nhĩ, nút nhĩ thất (may mắn) không thể truyền
xung đến tâm thất nhanh như vậy, vì vậy sau khi truyền xuống 1 xung, nút này sẽ trơ với xung truyền tiếp theo 2
hoặc nhiều xung đến khi nó sẵn sàng truyền xuống thất lần nữa. Ví dụ này, nút nhĩ thất đang truyền xung thứ 4 xuống
tâm thất, tỉ lệ dẫn truyền là 4:1 s
● Tần số tim thay đổi tùy theo mức độ block AV- tần số
thất thường là 150 bpm (2:1 block) hoặc 75 bpm (4:1 block). Block thay đổi sẽ thay đổi tần số tim và nhịp sẽ không đều

Cuồng nhĩ 2:1 hay gặp. Trường hợp này tần số thất khoảng 150 bpm. Luôn cân nhắc chẩn đoán cuồng nhĩ bất
cứ khi nào thấy ai đó có nhịp nhanh QRS hẹp nhịp đều và tần số 150 bpm
● Chẩn đoán phân biệt cuồng nhĩ gồm:
● Nhịp nhanh nhĩ – tần số nhĩ thường thấp hơn và hoạt động nhĩ có hình dáng sóng P bất thường hơn sóng f
● Rung nhĩ – có thể nhầm là cuống nhĩ khi block thay đổi. hoạt động nhĩ của rung nhĩ ít dễ thấy trên ECG như sóng răng của của cuồng nhĩ
Further reading
Making Sense of the ECG: Atrial flutter, p 39. Waldo AL. Treatment of atrial flutter. Heart 2000; 84: 227– 32.

CASE 12

Case 13Case 14

Case 15


Bạn cũng có thể truy cập website bằng tên miền https://capnhatykhoa.net

Bình luận của bạn