Bản chất của ECG | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa Bản chất của ECG | Y học online, giới thiệu sách Group cập nhật kiến thức y khoa

Thông tin sách

Bản chất của ECG

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Điện tim

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2198

Bản chất của ECG


Đọc sách giấy

Cuốn sách bản chất của ECG được BS Phạm Ngọc Minh dịch năm 2017, sách hiện không in lại nữa.

Danh sách chương

Bình luận