Vi sinh – Ký sinh trùng – Bài 5 – Đại cương về ký sinh trùng

Bài giảng môn Vi sinh – Ký sinh trùng dành cho các lớp cao đẳng, liên thông đại học, chuyên ngành điều dưỡng.

. Giảm giá 20% . Tặng mã đọc sách online 6 tháng
Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Author: Lê Thọ

Hãy làm việc bằng cái tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *