» Avoiding Errors in General Practice Avoiding Errors in General Practice – Trang 3 – Y học online

Thông tin sách

Avoiding Errors in General Practice

Tác giả:

Đang cập nhật

Thể loại:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

2562

Avoiding Errors in General Practice


Đây là một cuốn sách rất hay và hiếm, nội dung cuốn sách trình bày theo các tình huống lâm sàng, phân tích các lỗi mà bác sĩ hay mắc phải, sách được trình bày theo các vụ khởi kiện y tế. Nội dung gồm
  1. Bạn sẽ làm gì?
  2. Chẩn đoán phân biệt?
  3. Ý kiến chuyên gia?
  4. Bình luận pháp lý?
  5. Điểm cần lưu ý
Sách được Group Cập nhật kiến thức y khoa dịch.    

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Avoiding Errors in General Practice – Case 1 Bn nam thiếu sắt 16/05/2019
2 Avoiding Errors in General Practice – Case 2: khi đau đầu đột ngột? 16/05/2019
3 Avoiding Errors in General Practice – CASE 3: BỆNH NHÂN NỮ ĐAU NGỰC 16/05/2019
4 Avoiding Errors in General Practice – CASE 4 BN NAM CHOÁNG VÁNG 20/05/2019
5 Avoiding Errors in General Practice – CASE 5 CHẢY MÁU TRỰC TRÀNG Ở PHỤ NỮ CÓ THAI 20/05/2019
6 Avoiding Errors in General Practice – CASE 6: ĐAU BẮP CHÂN 20/05/2019
7 Avoiding Errors in General Practice – CASE 7 BỆNH NHÂN NỮ ĐAU NỬA ĐẦU MIGRAINE 20/05/2019
8 Avoiding Errors in General Practice – CASE 8 HỘI CHỨNG RUỘT KÍCH THÍCH SAU BỆNH 20/05/2019
9 Avoiding Errors in General Practice – CASE 9 THANH NIÊN ĐAU LƯNG 20/05/2019
10 Avoiding Errors in General Practice – CASE 10 RA MÁU GIỮA CHU KỲ KINH NGUYỆT SAU DÙNG THUỐC TRÁNH THAI 20/05/2019
11 Avoiding Errors in General Practice – CASE 11 CẬU BÉ ĐI TẬP TỄNH 20/05/2019
12 Avoiding Errors in General Practice – Case 12 A runner with a cough 20/05/2019
13 Avoiding Errors in General Practice – Case 13 A woman with classical migraine 24/08/2019
14 Avoiding Errors in General Practice – Case 14 A young woman with diarrhoea and vomiting 24/08/2019
15 Avoiding Errors in General Practice – Case 15 Ill-fitting dentures in an elderly man 24/08/2019
16 Avoiding Errors in General Practice – Case 16 Back pain in a middle-aged woman 24/08/2019
17 Avoiding Errors in General Practice – Case 17 Cellulitis in a man’s foot 24/08/2019
18 Avoiding Errors in General Practice – Case 18 A flare-up of ulcerative colitis 24/08/2019
19 Avoiding Errors in General Practice – Case 19 A woman with a skin lump on her leg 24/08/2019
20 Avoiding Errors in General Practice – Case 20 A woman with microscopic haematuria 24/08/2019
21 Avoiding Errors in General Practice – Case 21 A limping young girl 24/08/2019
22 Avoiding Errors in General Practice – Case 22 A builder tripping over his feet 24/08/2019
23 Avoiding Errors in General Practice – Case 23 An anxious young woman with hyperventilation 24/08/2019
24 Avoiding Errors in General Practice – Case 24 A slightly raised AST in an Asian woman 24/08/2019
25 Avoiding Errors in General Practice – Case 25 Cough and fever in a 42-year-old accountant 24/08/2019
26 Avoiding Errors in General Practice – Case 27 A febrile baby 25/08/2019
27 Avoiding Errors in General Practice – Case 28 A limping elderly woman after a fall 25/08/2019
28 Avoiding Errors in General Practice – Case 29 Indigestion in a stressed executive 25/08/2019
29 Avoiding Errors in General Practice – Case 30 A hoped-for pregnancy 25/08/2019
30 Avoiding Errors in General Practice – Case 31 A breast lump that disappears 25/08/2019
31 Avoiding Errors in General Practice – Case 32 Fever and cough after an ankle fusion 25/08/2019
32 Avoiding Errors in General Practice – Case 33 Urinary problem in a welder 25/08/2019
33 Avoiding Errors in General Practice – Case 34 A hypertensive 38-year-old woman 25/08/2019
34 Avoiding Errors in General Practice – Case 35 A swollen lip in a 56-year-old man 25/08/2019
35 Avoiding Errors in General Practice – Case 36 A woman with fatigue and weight gain 25/08/2019
36 Avoiding Errors in General Practice – Case 37 A woman told off for ignoring her friends 25/08/2019
37 Avoiding Errors in General Practice – Case 38 A man with a headache: Swine flu or meningitis? 25/08/2019
38 Avoiding Errors in General Practice – Case 39 A woman suffering dizziness 25/08/2019
39 Avoiding Errors in General Practice – Case 40 A middle-aged man with an ankle injury 25/08/2019

Bình luận