Quản trị Y học online
YHOVN
Tác giả vẫn chưa cập nhật trạng thái

YHOVN

150 vấn đề điện tâm đồ
https://yho.vn 12 tháng trước

150 vấn đề điện tâm đồ

Cuốn sách này được dịch từ bản gốc Tiếng anh 150 ECG Problems, Sách đọc online Nhịp xoang đều Ngoại tâm thu thất Ngoại tâm thu nhĩ Rung nhĩ Cuồng nhĩ Rung thất Block xoang nhĩ…
Câu hỏi tim mạch
https://yho.vn 12 tháng trước

Câu hỏi tim mạch

Một số vấn đề trong bài viết này: rifampicin có tác dụng rất tốt với các bệnh nhân viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, Can thiệp mạch vành 48 giờ là thời gian giới hạn…